MAISON RUBUS. WEB SITE

Category_
Web

Client_
MAISON RUBUS.

Direction_
Mitsuharu Yamamura
Art Direction, Design_
Naoki Tsuji
Photographer_
Takahiro Igarashi
Coding_
Archipelago

ジュエリーブランドMAISON RUBUS.(メゾンルーバス)のウェブサイトのデザインを一新。極めてシンプルかつ精緻なサイトに。コーディングはARCHIPELAGOによるもの。

©2017 Tsuji Design Inc. All Rights Reserved.